Členské příspěvky 2023

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

Členské příspěvky KČT celkem (ústředí + KČT, oblast Moravskoslezská + odbor)
Kategorie Dítě Junior Dospělý Senior ZdP Rodina
  0-18 19-26 27-60 61+    
Ročníky v r. 2023 2005-2023 1997-2004 1963-1996 do r. 1962    
odvod na ústředí 50 100 200 100 100 400
oblast 70 70 100 70 70 190
odbor 70 70 70 70 70 70
celkem 190 240 370 240 240 660
             
Dobrovolné navýšení = Turista srdcař 200 až 5000 Kč

Výhody členství v KČT

Slevový systém Eurobeds a Sphere

Slevy na produkty a služby od partnerů turistického slevového systému Eurobeds uplatňují členové KČT na platný členský průkaz KČT.

Slevy na ubytování

Na základě předložení průkazu KČT se zaplaceným členským příspěvkem (tj. platným členským průkazem) je poskytována sleva na ubytování při turistické činnosti ve výši 30 až 70 Kč na osobu a noc ve vybraných ubytovacích objektech na území ČR, na Slovensku, v Rakousku v německém Bavorsku – podrobnosti.

Slevy na dopravu

Kilometrická banka ČD (sešitek s kupóny na 2000 km ujetých vlakem ve 2. třídě). ČD jí prodávají za 2200 Kč. Klub českých turistů přispívá svým členům na nákup Kilometrické banky používané k cestám na turistické akce 200 Kč. Tuto slevu může každý člen KČT čerpat maximálně 2x ročně. Slevu proplácí členům oblastní sekretariáty.

Další možnost je pořízení IN karty ČD (v roce 2019 karty IN-25 a IN-50 vč. IN-50 D s platností jeden rok). Podrobnosti o slevách (výši 100 až 300 Kč podle typu IN karty) vám poskytnou na vybraných pokladnách Českých drah nebo je získáte na Oblastních sekretariátech KČT. Podrobnosti na našem webu nemůžeme zveřejnit, mají k němu přístup i nečlenové KČT.

Časopis Turista

Člen KČT má výhodnější předplatné klubového časopisu TURISTA (vychází 10x ročně, z toho dvě dvojčísla). V tomto časopise je vždy spousta zajímavých článků o turistice, přírodě, kulturních akcích, výzbroji a výstroji pro turisty a mnoho dalších zajímavostí.

Soubor map KČT Mapy KČT

Všechny vydané tituly zelené edice map se pro členy KČT dají koupit za mimořádně výhodné ceny přímo na e-shopu společnosti TRASA (vydavatel map) http://www.webareal.cz/trasa, u regionálních prodejců, a na oblastních sekretariátech KČT, pokud si je nechávají posílat.

Slevy na startovném

Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT, kteří se prokáží platnou legitimací.

Pojištění členů

Tato smlouva se vztahuje na úrazy:

  • Členů i nečlenů KČT během organizované akce

  • Členů KČT během organizované dopravy na akci

  • Členů KČT v průběhu aktivit pro KČT vč. organizovaných cest k těmto aktivitám – např. při značení

  • Zaměstnanců a funkcionářů, kteří mají s KČT uzavřenu smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce.

  • Akce a aktivity se mohou konat v tuzemsku i v zahraničí.

Pojištění se nevztahuje na činnosti, které nebyly PŘEDEM naplánovány (např. uvedeny v kalendáři akcí odboru nebo oblasti) a které se konaly bez účasti odpovědného vedoucího nebo cvičitele, nebo bez jeho zásadních pokynů či výslovného povolení.

Pojistné částky

  • Tělesné poškození následkem úrazu (nejčastější čerpání pojistky) – pevná částka 100 Kč za každý den léčení (poškození do 18 let získají odškodnění 50 Kč) od prvního ošetření úrazu do úplného vyléčení. Pokud je délka léčení delší než 21 dnů, poskytuje se odškodnění zpětně od 1. dne léčení.

  • Trvalé následky úrazu – procentní podíl (od 1 % tělesného poškození) z pojistné částky 100 tis. Kč s progresivním plněním od 25 % trvalých následků až do výše čtyřnásobku podílu z pojistné částky.

  • Při smrti úrazem 200 tis. Kč. Náklady pohřbu do 50 tis. Kč se hradí osobám nad 18 let.

  • Při pořízení invalidního vozíku až 100 tis. Kč na nákup nebo pronájem vozíku.

Elektronický průkaz

Elektronický průkaz je elektronická verze fyzického (plastového) průkazu jako doklad o členství v Klubu českých turistů. Průkaz je uložený v mobilním telefonu a je tak neustále po ruce. Součástí průkazu je i zadní strana, kde najdete průběžně aktualizované informace o KČT a pozvánky na významné akce. Používáme standardizovaný formát, se kterým se můžete setkat například u aerolinek, nebo u vstupenek na kulturní a jiné akce. Elektronický průkaz je k dispozici pro všechny členy bez jakéhokoliv poplatku a je k dispozici ihned po vložení dat člena odborem do elektronické evidence KČT.

Všichni členové automaticky dostávají fyzický průkaz / přelepku na průkazku jako tomu bylo doposud. Elektronický průkaz je volitelná alternativa k plastové kartě pro ty členy, kteří o něj projeví zájem.

 Author: jarvav

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *