Členské příspěvky KČT na rok 2022

Členské příspěvky KČT na rok 2022
Typ Členské příspěvky KČT (ústředí)  
členství Junior Dospělý Senior ZdP RZ člen RZ nositel A-TOM junior A-TOM dosp.
Základní 100 150 100 100 0 300 20 20
AKTIV 140 300 200 200 0 600 50 50
PATRIOT 1 400 1 600 1 400 1 400 0 1 800 1 400 1 400
                 
Typ Členské příspěvky KČT (oblast)
členství Junior Dospělý Senior ZdP RZ člen RZ nositel A-TOM junior A-TOM dosp.
Základní 70 100 70 70 0 190 20 20
AKTIV 70 100 70 70 0 190 20 20
PATRIOT 70 100 70 70 0 190 20 20
                 
Typ Členské příspěvky KČT (odbor)
členství Junior Dospělý Senior ZdP RZ člen RZ nositel A-TOM junior A-TOM dosp.
Základní 70 70 70 70 0 70 40 40
AKTIV 70 70 70 70 0 70 70 70
PATRIOT 70 70 70 70 0 70 70 70
                 

Typ

Členské příspěvky KČT (ústředí+oblast+ odbor)

členství Junior Dospělý Senior ZdP RZ člen RZ nositel A-TOM junior A-TOM dosp.
Základní 240 320 240 240 0 560 80 80
AKTIV 340 470 340 340 0 860 140 140
PATRIOT 1 540 1 770 1 540 1 540 0 2 060 1 490 1 490

 

Základní

 1. Úrazové pojištění na akcích
 2. Slevy na akcích KČT
 3. Slevový systém SPHERE

Aktiv

 1. Úrazové pojištění na akcích
 2. Slevy na akcích KČT
 3. Slevový systém SPHERE
 4. Sleva na e shopu KČT
 5. Slevový systém Eurobeds
 6. sleva na mapy KČT
 7. Příspěvky a slevy na ubytování
 8. Slevy na dopravu (IN Karty a Km banka)
 9. Sleva na klubovou výstroj za VOC

Patriot

 1. Úrazové pojištění na akcích
 2. Slevy na akcích KČT
 3. Slevový systém SPHERE
 4. Sleva na e shopu KČT
 5. Slevový systém Eurobeds
 6. sleva na mapy KČT
 7. Příspěvky a slevy na ubytování
 8. Slevy na dopravu (IN Karty a Km banka)
 9. Sleva na klubovou výstroj za VOC
 10.  Kalendář akcí KČT
 11. Poukázka na mapu KČT
 12. Poukázka na turistickou publikaci

Zdůvodění zdražení příspěvku ústředí.

Značná část členské základny chce být členy, ale nevyužívá členské bonusy a volá po jednoduché možnosti členství.

Za všechny z příspěvku J. Kotyka:Nepamatuji si, kdy jsem naposledy čerpal nějakou výhodu KČT, kromě slev na mapy a Turistu. Domnívám se, že většina turistů je na tom stejně. Převážná část chat KČT nevyhovuje dnes již běžně vyžadovanému standardu ubytování, na řadě hromadných akcí KČT se dnes již žádná sleva stejně členům neposkytuje. Všichni jsme zavaleni spoustou slevových karet, které nám nabídnou obchody již po prvním nákupu. Senioři mají dopravu levnou, proto žádné další slevy od KČT nevyužijí. Slevy a výhody by měly být poskytovány zejména rodinám s dětmi a mládeži.“

Časopis Turista je od roku 2021 možno objednat za zvýhodněnou „členskou“ cenu bez ohledu na zvolený stupeň členství. Proto je Turista postaven mimo vlastní členské příspěvky a každý si může zvolit, zda časopis chce odebírat či nechce.

Navrhovaný stav:

Vedení KČT bere v potaz uvedené názory z členské základny a předkládá následující úpravu struktury členství v KČT v souladu se Střednědobým plánem rozvoje KČT.

Tento návrh byl projednán a odsouhlasen Ústředním výborem KČT v červnu 2021.

Popis základních změn:

 • Zvýhodněné předplatné časopisu Turista je vyčleněno mimo vlastní členské příspěvky

 • Dosavadní Rozšířené členství jako prostřední stupeň je zrušeno

 • Dosavadní Základní členství je přejmenováno na Aktiv a stává se prostředním stupněm

 • Zavádí se nové Základní členství bez většiny členských výhod

Nová struktura členství:

ÚV KČT předkládá následující úpravu struktury členství v KČT:

 • ZÁKLADNÍnejlevnější varianta členství pro všechny zájemce, kteří chtějí být členy KČT, ale nevyužijí nebo nechtějí členské „bonusy“. Sleva jen na akce KČT, Sphere a úrazové pojištění.

 • AKTIVpro všechny aktivní členy, kteří chtějí využívat bonusy. Nabízí navíc slevy na ubytování, na dopravu, na mapy KČT, EUROBEDS, v e-shopu KČT či možnost nákupu vybrané výstroje za VOC.

 • PATRIOTurčeno pro podporovatele Klubu. Kromě uvedených bonusů v předchozích bodech může být součástí např. poukázka na mapu KČT či jiné bonusy.

 • Časopis Turista si může objednat každý člen za zvýhodněnou cenu, nefiguruje v členských příspěvcích, ale bude se objednávat a hradit společně s výběrem členských příspěvků.

 

Author: jarvav

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *