Příspěvky 2019

Členské příspěvky

Členské příspěvky Klubu českých turistů

Členy Klubu českých turistů se stáváme vyplněním přihlášky a zaplacením členského příspěvku na běžný rok. Přihlášky dětí (do 15 let věku) podává jeden z rodičů nebo zákonný zástupce. Výjimkou je rodinné členství, kdy je členský příspěvek hrazen tzv. rodinnou známkou, kde plátce rodinné známky podává „přihlášky“ všech členů. U neplaticích členů rodiny se navíc k podpisu uvede číslo průkazu KČT plátce rodinné známky.

Podmínkou členství je dodržování stanov.

Zaplacením členských příspěvků na běžný rok se stáváme členy KČT do 31. ledna následujícího roku. Pokud do této doby není členství obnoveno, po tomto datu členství zaniká. Pokud dojde k úhradě členského příspěvku až po 31.1. běžného roku, jde o vznik nového členství. V takovém případě je potřebné znovu vyplnit přihlášku.

 

Členský příspěvek KČT se skládá z :

– příspěvku pro ústředí KČT

– příspěvku pro oblast KČT

– příspěvku pro odbor.

O výši členského příspěvku pro KČT rozhoduje konference KČT, o výši členského příspěvku pro oblast rozhoduje konference oblasti a o výši příspěvku pro odbor rozhoduje členská schůze (konference) odboru.

 

Vymezení pojmů :

 • junior – člen, který v aktuálním roce dosáhne věku 25 let nebo nižšího
 • senior – člen, který v aktuálním roce dosáhne věku 61 let nebo vyššího
 • dospělý – nepatří věkově do kategorie junior či senior
 • rodina – max. 2 osoby nad 25 let (rodiče nebo prarodiče) a minimálně jedno jejich dítě nebo vnouče do 25 let
 • zdravotně postižený (dále jen ZdP) – člen pobírájící částečný nebo plný invalidní důchod
 • strukturované členství : člen si může při úhradě členských příspěvků stanovit jeden ze tří stupňů členských výhod a podle tohoto stupně se určuje výše členských příspěvků
 • základní členství – tento stupeň je nastaven pro stávající i nové členy, pokud se nerozhodnou pro některý z vyšších stupňů
 • rozšířené členství je spojeno s objednáním časopisu Turista a dalšími výhodami. Při rozšířeném členství zůstávají zachovány všechny výhody základního členství
 • TOP členství – nejvyšší stupeň členských výhod, přičemž všechny výhody nižších stupňů jsou zachovány

 

Roční členské příspěvky pro Klub českých turistů (ústředí) na rok 2019 jsou stanoveny celostátní konferencí KČT v členění dle tabulky ….. Členské příspěvky KČT 2019.pdf (381934)

 

 

Roční členské příspěvky na rok 2019 u KČT, oblast Moravskoslezská jsou stanoveny oblastní konferencí takto :

 

 

 • pro členy v kategorii dospělý

      oblast ….. 100,- Kč / rok

 

 • pro kategorie junior, senior, zdravotně postižený

       oblast ….. 70,- Kč / rok

 

 • rodinná známka

     oblast …… 190,- Kč / rok

 

 • člen A-TOM

oblast ….. 20,- Kč / rok

 

Více zde: https://www.kct-msk.com/clenske-prispevky/

Author: kct

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *